Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, hushållstyp, förekomst av barn, tabelluppgift, födelseland och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

hushållstyp

Totalt 4 Valda

Sök

förekomst av barn

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220519
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-05-19
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN28
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar den disponibla inkomsten för bostadshushåll.
2014 finns det en del bostadshushåll där uppgift om hushållstyp saknas. De särredovisas inte men är inkluderade i totaluppgiften för disponibel inkomst.
Värden baserade på färre än tre bostadshushåll redovisas inte.
förekomst av barn
Samtliga hushåll är med på ställen. Det är exempelvis möjligt att samtidigt tillhöra gruppen som har barn i åldern 0-17 år och gruppen som inte har några barn i åldern 0-5 år.
tabelluppgift
Median (tkr)
Disponibel inkomst = vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria transfereringar.
Antal bostadshushåll
Antal bostadshushåll med inkomstvärde större än noll kronor.