Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, födelseland efter HDI-indelning, tabelluppgift, kön och vistelsetid i Sverige.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseland efter HDI-indelning

Totalt 5 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

vistelsetid i Sverige

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20220518
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2022-05-18
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN90
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Födelseland enligt HDI-indelning (Human Development Index).
Länder utanför Europa är indelade i tre grupper efter deras utvecklingsnivå som mäts med Human Development Index (HDI). Det är ett index som görs årligen av FN där hänsyn tas till landets bruttonationalinkomst (BNP), befolkningens livslängd samt
utbildningsnivå.Materialet har sekretessgranskats. Uppgifter baserade på färre än fyra personer redovisas inte.
födelseland efter HDI-indelning
Länder utanför Europa är indelade i tre grupper efter deras utvecklingsnivå som mäts med Human Development Index (HDI). Det är ett index som görs årligen av FN där hänsyn tas till landets bruttonationalinkomst (BNP), befolkningens livslängd samt utbildningsnivå.
vistelsetid i Sverige
Visar antalet år som har gått sedan senaste invandringstidpunkt till Sverige.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i kommunen oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i kommunen oavsett var de är bosatta.
födelseland efter HDI-indelning
Låg
Okänt har inkluderats med låg HDI.
tabelluppgift
Andel (%) av männens nivå
Visar kvinnors respektive hela befolkningens medianförvärvsinkomst som andel av mäns medianförvärvsinkomst.