Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst efter tid, typ, sysselsättningsstatus, kön, tabelluppgift och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230620
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN58
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Den sammanräknade förvärvsinkomsten består av de sammanlagda löpande skattepliktiga inkomsterna, vilket avser inkomster från anställning, företagande, pension, sjukpenning och andra skattepliktiga transfereringar. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår inte inkomst av kapital.
sysselsättningsstatus
Ej förvärvsarbetande särredovisas inte. Ej förvärvsarbetande ingår dock i uppgiften för samtliga. För dagbefolkningen blir uppgiften densamma för både förvärvsarbetande och samtliga.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i kommunen oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i kommunen oavsett var de är bosatta.
sysselsättningsstatus
Samtliga
I samtliga ingår både förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande.