Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid, byggnadsår, tabelluppgift och inkomstbasbeloppsintervall.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

byggnadsår Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

inkomstbasbeloppsintervall Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230620
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN48
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar en klassindelad fördelning av hushållen efter disponibel inkomst.
Avser hushåll där referenspersonen är 20 år eller äldre.

Inkomstbasbeloppet fastställs inför varje år av regeringen utifrån ett av Pensionsmyndigheten beräknat inkomstindextal. Avgiftstaket till högsta pensionsgrundande inkomst uppgår till ungeför åtta inkomstbasbelopp (8,07) och intjänadetaket till 7,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet skall inte förväxlas med prisbasbeloppet (ofta benämnt basbeloppet).
byggnadsår
Avser det år som bostaden byggdes, i vilket hushållet är bosatt.