Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre efter tid, inkomstgrupp, ålder, tabelluppgift och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

inkomstgrupp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230620
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
IN74
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Den sammanräknade förvärvsinkomsten innefattar alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa, pension och lön.
Inkomstuppgifterna avser samtliga personer bosatta i kommunen vid årets slut som hade en summerad förvärvsinkomst under kalenderåret respektive personer som hade deklarationsplikt för året.
inkomstgrupp
Samtliga personer med förvärvsinkomst
Uppgifterna avser samtliga personer som hade en summerad förvärvsinkomst som var större än noll.
Samtliga personer med deklarationsplikt
Uppgifterna avser samtliga personer som hade en summerad förvärvsinkomst som var större än det värde som fastställts gällande deklarationsplikt i Sverige. Beloppet för deklarationsplikt varierar år för år. Under hela den redovisade perioden har detta värde motsvarat 42,3 procent av det fastställda prisbasbeloppet för inkomståret.