Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter åldersgrupp, familjetyp, tid och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

åldersgrupp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

familjetyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230615
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-15
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
IN22
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen som visar den disponibla inkomsten för statistikfamilljer uppdateras inte i fortsättningen. Den ersätts av tabellen som redovisar disponibel inkomst för hushåll enligt det nya lägenhetsregistret. 2014 finns det uppgifter redovisade för båda variablerna i respektive tabell.
familjetyp
Observera att i familjestatistiken räknas ogifta par med gemensamt barn som sambo, medan ogifta par utan gemensamt barn räknas som två ensamstående familjer.
tabelluppgift
Antal familjer/hushåll
Antal familjer med värde större än noll kronor.
tabelluppgift
Median (tkr)
Disponibel inkomst = vad som återstår för konsumtion och sparande sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria transfereringar.