Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 88563 Uppdaterad: 2022-04-09

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Födelseöverskott, Inflyttning, ..., Folkmängd (9)


 2. Flyttning efter basområde, tid, flyttningstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 92621 Uppdaterad: 2022-04-21

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Egen kommun, Kommun i Östergötland, Kommun i annat län, Utlandet, Totalt (5)


 3. Flyttning efter basområde, tid, flyttningstyp och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 81073 Uppdaterad: 2022-05-23

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 4. Flyttning efter basområde, tid, flyttningstyp och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 57129 Uppdaterad: 2022-05-23

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)


 5. Flyttning efter basområde, tid, flyttningstyp och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 75282 Uppdaterad: 2022-05-23

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  2. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. byggnadsperiod: Före 1960, 1961-1980, 1981-2000, 2001-2010, ..., Totalt (8)


 6. Flyttning efter tid, basområde, kön, flyttningstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 309887 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. tabelluppgift: Inom eget basområde, Annat basområde i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Kommun i annat län, ..., Summa över basområdesgräns (6)


 7. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, basområde och relationsbasområde.

  Välj variabler: Storlek: 2129842 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. relationsbasområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)


 8. Inrikes flyttning över kommungräns efter tid, basområde, riktning och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 627256 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)


 9. Inrikes flyttning inom länet över kommungräns efter tid, basområde, riktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 409532 Uppdaterad: 2022-05-20

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 10. Flyttning efter tid, basområde, flyttningsriktning, flyttningsrelation och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 344914 Uppdaterad: 2022-05-23

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. flyttningsrelation: Inom kommunen, Över kommungräns, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 11. Flyttningsavstånd (km) inom kommunen efter tid, basområde, flyttningsriktning och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 52024 Uppdaterad: 2022-05-23

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 12. Allmänna födelse- och flyttningstal efter tid, basområde och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 121391 Uppdaterad: 2022-04-08

  1. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2021 (15)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. tabelluppgift: Allmänna födelsetalet, Allmänna dödstalet, Allmänna födelseöverskottstalet, Allmänna inflyttningstalet, ..., Allmänna folkökningstalet (7)


 13. Kvarboende efter tid, basområde, kön och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 80145 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 14. Kvarboende efter tid, basområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 250244 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-12 år, 13-18 år, ..., Totalt (12)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 15. Kvarboende efter tid, basområde, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 110576 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 16. Procentuell andel kvarboende efter tid, basområde, kön och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 115290 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 17. Procentuell andel kvarboende efter tid, basområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 423059 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-12 år, 13-18 år, ..., Totalt (12)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 18. Procentuell andel kvarboende efter tid, basområde, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 178529 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (5)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (213)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)