Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Allmänna födelse- och flyttningstal efter tid, basområde och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240528
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-05-28
Källa
SCB (OSDB). Beräkning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF30
Databas
BF88
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Uppgifter beräknade på tal lägre än fyra redovisas inte. Flyttningstal högre än 1000 redovisas inte heller då dessa tal tillfälligt kan rusa till mycket höga nivåer i basområden dominerade av nybyggnation.
basområde
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering för flyttningen för alla basområden i kommunen.
tabelluppgift
Allmänna födelsetalet
Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i medelfolkmängden.
Allmänna dödstalet
Det allmänna dödstalet avser antalet döda per tusen personer i medelfolkmängden.
Allmänna födelseöverskottstalet
Det allmänna födelseöverskottstalet avser differensen mellan antalet födda och antalet döda per tusen personer i medelfolkmängden. Födelseöverskottet kan vara positivt eller negativt och kan även kallas naturlig befolkningsökning.
Allmänna inflyttningstalet
Det allmänna inflyttningstalet avser antalet inflyttade per tusen personer i medelfolkmängden.
Allmänna utflyttningstalet
Det allmänna utflyttningstalet avser antalet utflyttade per tusen personer i medelfolkmängden.
Allmänna flyttningsöverskottstalet
Det allmänna flyttningsöverskottstalet avser differensen mellan antalet in- och antalet utflyttade per tusen personer i medelfolkmängden. Flyttningsöverskottet kan vara positivt eller negativt.
Allmänna folkökningstalet
Det allmänna folkökningsstalet avser den summerade befolkningsförändringen under det senaste året per tusen personer i medelfolkmängden. Folkökningen kan vara positiv eller negativ. Vid sidan av födelseöverskott och flyttningsöverskott inkluderas även en justeringspost.