Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttningsavstånd (km) inom kommunen efter tid, basområde, flyttningsriktning och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230614
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-14
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFB22
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser den genomsnittliga sträckan mellan de fastigheter inom Linköpings kommun som flyttning har ägt rum mellan under respektive år. Flyttning över kommungräns ingår inte i de redovisade uppgifterna. Måttet för uppgifterna är kilometer (km) och det är fågelvägen som har använts vid beräkningen av de genomsnittliga flyttningsavstånden. För att en uppgift ska redovisas krävs det att minst fyra flyttningar ingår i underlaget för beräkningen.
upplåtelseform
Uppgiften för upplåtelseform avser både för in- och utflyttning den som gäller i det valda basområdet. Information om upplåtelseform i relationsbasområdet redovisas inte i denna tabell.
basområde
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering för flyttningen för alla basområden i kommunen.
upplåtelseform
Totalt
För ett mindre antal bostäder saknas information om upplåtelseform. Uppgift för okänd upplåtelseform särredovisas inte i denna tabell, men de ingår som underlag för det som redovisas i totaluuppgiften.