Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, basområde, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230531
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-31
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFB17
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Uppgifter baserade på tal lägre än fem (5) redovisas inte. Även flyttning inom det egna basområdet ingår i uppgifterna.
Avser sammanräknad förvärvsinkomst året före det att flyttningen ägde
rum.
tabelluppgift
I sammanräknad förvärvsinkomst inkluderas löneinkomst från både anställning och företagande, samt alla skattepliktiga transfereringar, t.ex. pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och a-kassa. Kapitalinkomster (från bland annat räntor och värdepapper) ingår däremot inte. Avser sammanräknad förvärvsinkomst året före det att flyttningen ägde rum.
basområde
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering för flyttningen för alla basområden i kommunen.
tabelluppgift
Median (tkr)
Visar medianen året före för den sammanräknade förvärvsinkomsten för de personer som flyttat inom, till eller från basområdet under året. Uttrycks i tusentals kronor.
Antal personer
Visar antalet personer 16 år eller äldre med sammanräknad förvärvsinkomst året före som flyttat inom, till eller från basområdet under året.
flyttningsrelation
Inom kommunen
Inkluderar även flyttning inom det egna basområdet.
Annan kommun
Avser inrikes flyttning över kommungräns.
Totalt
Avser all inrikes flyttning, inklusive flyttning inom det egna basområdet.
upplåtelseform
Totalt
För en mindre del av dem som flyttar saknas uppgift om upplåtelseform, dessa särredovisas inte men ingår i totalsumman för upplåtelseform.