Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvarboende efter tid, basområde, ålder och tid i nuvarande fastighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

ålder

Totalt 12 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240514
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-14
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFC62
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett och två har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna visar hur många år som personen varit bosatt i nuvarande fastighet. Personer som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att 1-2 år avser personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
basområde
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering för flyttningen för alla basområden i kommunen.