Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell andel kvarboende efter tid, basområde, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 5 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240514
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-05-14
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFC75
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar hur hög andel av dem boende som har varit bosatta i nuvarande fastighet under redovisat antal år. Personer som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att beräkningen för 1-2 år baseras på personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
basområde
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering för flyttningen för alla basområden i kommunen.