Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad flyttning inom kommunen efter tid, basområde och relationsbasområde.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

relationsbasområde

Totalt 218 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240521
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF96
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett och två har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all flyttning mellan basområden i kommunen. Flyttning inom det egna basområdet redovisas inte.
basområde
Det basområde som personen flyttat ifrån.
relationsbasområde
Det basområde som personen flyttat till.