Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning över kommungräns efter tid, basområde, flyttningsriktning, flyttningsrelation och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation

Totalt 5 Valda

Sök

ålder

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240521
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFB08
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal. Avser flyttning över kommungräns.
basområde
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal.
flyttningsrelation
Annan kommun i länet
Avser flyttning till eller från andra kommuner i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Avser flyttning till eller från kommuner i andra län än Östergötland.
Utlandet
Avser flyttning till eller från andra andra länder.
Totalt över kommungräns
Avser både flyttning till eller från andra kommuner i Sverige och flyttning i relation med andra länder.
Totalt inrikes över kommungräns
Avser flyttning till eller från andra kommuner i Sverige.