Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, basområde, kön, flyttningstyp och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240524
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-24
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF95
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
basområde
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal.
tabelluppgift
Inom eget basområde
Avser personer som flyttat inom det egna basområdet.
Annat basområde i kommunen
Avser personer som flyttat mellan två olika basområden i kommunen.
Summa över basområdesgräns
Avser en summering av de personer som flyttat till eller från en annan kommun i Sverige, annat land eller annat basområde i kommunen.