Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter basområde, tid, flyttningstyp och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

flyttningstyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240521
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-21
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF91
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser den totala flyttningen in till respektive ut från kommunens basområden, dvs. summan av flyttningen mellan olika basområden inom Linköpings kommun och flyttning över kommungräns. Flyttningen över kommungräns kan vara både gentemot andra kommuner i Sverige och gentemot andra länder. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal. Det påverkar även de summeringar som görs med hjälp av grupperingsregister.
basområde
Hela kommunen
För hela kommunen redovisas en summering för flyttningen för alla basområden i kommunen.
födelseland
Inrikes född
Uppgifterna avser dem som är födda i Sverige.
Utrikes född
Uppgifterna avser dem som är födda i ett annat land än Sverige.