Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inrikes flyttning av förvärvsarbetande efter tid, basområde, flyttningstyp och flyttningsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

flyttningstyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240528
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFB12
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser inrikes flyttning av personer som var förvärvsarbetande året före som de flyttade.
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett och två har ersatts av andra tal.
basområde
Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal.
flyttningsrelation
Inom eget basområde
Avser personer som flyttat inom det egna basområdet.
Annat basområde i kommunen
Avser personer som flyttat mellan två olika basområden i kommunen.
Annan kommun i Östergötlands län
Avser personer som flyttat över kommungräns till eller från en annan kommun i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Avser personer som flyttat till eller från en kommun i ett annat län än Östergötland.
Summa över basområdesgräns
Avser en summering av de personer som flyttat till eller från en annan kommun i Sverige, eller annat basområde i kommunen.