Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 51271 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, Kvinnor per 1000 män, (4)


 2. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 262695 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 3. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område, födelseland och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 220684 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes fööd, Totalt, (3)
  5. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 4. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område, mått, sektor och kön.

  Välj variabler: Storlek: 199582 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. mått: Andel inom sektor, Sektorns andel av förvärvsarbetande, (2)
  5. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 5. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande i åldern 20-64 år efter tid, typ, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 184160 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 6. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande i åldern 20-64 år efter tid, typ, område, sektor, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 534455 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 7. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande i åldern 16-74 år efter tid, typ, område, sektor, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 535767 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 8. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 101344 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställd, Samtliga, (3)


 9. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 62750 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. arbetsplatsens storlek: 1-9 anställda, 10-49 anställda, 50-99 anställda, 100 anställda eller fler, ..., Samtliga (6)


 10. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 231641 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Samtliga (8)


 11. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 55095 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, (1)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, (1)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 35-64 år (10)


 12. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och kön.

  Välj variabler: Storlek: 53848 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, (1)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Riket (57)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 13. Förvärvsfrekvens efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 203639 Uppdaterad: 2024-06-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Riket (57)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16-74 år (13)


 14. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 50386 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, (1)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, (1)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)


 15. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 30674 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, (1)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, (1)
  5. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga Europa, Utom Europa, Samtliga (5)


 16. Procentuell fördelning av befolkningen 18 år eller äldre efter tid, typ, område och antal arbetade månader.

  Välj variabler: Storlek: 31724 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. antal arbetade månader: 1-2 månader, 3-6 månader, 7-11 månader, 12 månader, Totalt (5)


 17. Sysselsättningsutveckling efter tid, typ, område, tabelluppgift, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 577715 Uppdaterad: 2023-09-27

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. typ: Dagbefolkning, (1)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. tabelluppgift: Specialiseringsgrad, Absolut tillväxt, Relativ tillväxt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. näringsgren: Jordbruk, jakt, fiske och skogsbruk, Tillverkning och utvinning, Energiförsörjning och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (16)


 18. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 71829 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma område, Bor och arbetar i samma kommun, Pendlar annan del i samma kommun, ..., Pendlar kommun i annat län (7)


 19. Procentuell fördelning av pendlande efter tid, område, pendlingsriktning och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 42574 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, (2)
  4. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Summa, (4)


 20. Pendlande över kommungräns per 1000 förvärvsarbetande efter tid, område, pendlingsriktning, kön och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 154389 Uppdaterad: 2023-09-27

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt annan kommun, (3)


 21. Procentuell fördelning av pendlande inom länet efter tid, område, pendlingsriktning, kön och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 119648 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun inom LA-Linköping, Annan kommun i länet, Total pendling inom länet, (4)


 22. Procentuell fördelning av pendlande inom länet efter tid, område, pendlingsriktning, sektor och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 119252 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, (2)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun inom LA-Linköping, Annan kommun i länet, Total pendling inom länet, (4)


 23. Procentuell fördelning av pendlande efter tid, område, pendlingsriktning, upplåtelseform och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 112298 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  5. pendlingsrelation: Bor och arbetar i samma kommun, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Totalt, (4)


 24. Procentuell fördelning av pendlande inom länet efter tid, typ, område, pendlingsinformation och pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 79685 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2021 (9)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. pendlingsinformation: Bor och arbetar i samma kommun, Pendlar annan kommun i Östergötlands län, (2)
  5. pendlingsavstånd: Mindre än 500 meter, 500-999 meter, 1000-2499 meter, 2500-4999 meter, ..., Totalt (8)


 25. Procentuell fördelning av befolkningen 18-69 år efter tid, typ, område, kön, sysselsättningsstatus och bilinnehav.

  Välj variabler: Storlek: 285321 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. bilinnehav: Innehavare av minst en bil, Utan bil, Samtliga, (3)


 26. Procentuell fördelning befolkningen 18-69 år efter tid, typ, område, kön, sysselsättningsstatus och körkortsinnehav.

  Välj variabler: Storlek: 185024 Uppdaterad: 2019-11-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  6. körkortsinnehav: Har körkort, Saknar körkort, Samtliga, (3)


 27. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande 18-69 år efter tid, typ, område, kön och bilförmån.

  Välj variabler: Storlek: 98222 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. bilförmån: Har egen bilförmån, Har ej egen bilförmån, Samtliga, (3)


 28. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande i åldern 20-64 år efter tid, typ, område, sektor och utbildningsinriktning.

  Välj variabler: Storlek: 306415 Uppdaterad: 2024-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Humaniora och konst, Samhällsvetenskap, handel och administration, ..., Totalt (11)