Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Pendlande över kommungräns per 1000 förvärvsarbetande efter tid, område, pendlingsriktning, kön och pendlingsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsrelation Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200504
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-05-04
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
PE65
Fotnoter

Fotnoter

område
Hela länet
Uppgiften för hela länet avser summan av pendlingen över kommungräns mellan kommunerna i Östergötlands län.
pendlingsriktning
Inpendling
Inpendlingen per 1000 förvärvsarbetande är beräknad utifrån kvoten mellan antalet inpendlande och den förvärvsarbetande dagbefolkningen.
Utpendling
Utpendlingen per 1000 förvärvsarbetande är beräknad utifrån kvoten mellan antalet utpendlande och den förvärvsarbetande nattbefolkningen.
Nettopendling
Nettopendlingen per 1000 förvärvsarbetande är beräknad utifrån kvoten mellan nettopendlingen och summan av dag- och nattbefolkningen dividerat med två.