Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av pendlande inom länet efter tid, område, pendlingsriktning, sektor och pendlingsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

pendlingsrelation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200504
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2020-05-04
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
PE76
Fotnoter

Fotnoter

område
Hela länet
Uppgiften för hela länet avser summan av pendlingen över kommungräns mellan kommunerna i Östergötlands län.
pendlingsrelation
Annan kommun inom LA-Linköping
Pendling till eller från någon av kommunerna (förutom den egna kommunen) Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg eller Kinda kommun.
Annan kommun i länet
Pendling till eller från en kommun i Östergötlands län förutom Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg eller Kinda kommun.
Total pendling inom länet
I den totala pendlingen inom länet inkluderas även pendling till eller från någon annan del av den egna kommunen än det egna området.