Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av förvärvsarbetande efter tid, typ, område, födelseland och näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210601
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2021-06-01
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVA17
Fotnoter

Fotnoter

näringsgren
Redovisad näringsgren från 2008 är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.
SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:
Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Tjänsteproducerande mot konsument - G,I,R,S / Tjänsteproducerande mot företag - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Övriga - A,T, 0 (Noll/Okänt). För åren 2005-2007 redovisas en ungefärlig översättning från SNI 2002.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.