Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen 18 år eller äldre efter tid, typ, område och antal arbetade månader.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

typ

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

antal arbetade månader

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200430
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2020-04-30
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVE58
Fotnoter

Fotnoter

När det gäller dagbefolkningen har värdena för 1-2 månader och 3-6 månader summerats ihop för samtliga tätorter och omland utom för centralorterna Linköping, Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kisa. Detsamma gäller för kommunredovisningen utom för de fem nämnda kommunerna, samt Norrköping och Finspång.
antal arbetade månader
Antal arbetade månader redovisar antal månader som en individ arbetat under ett år enligt månadsmarkeringen på kontrolluppgiften.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. Då det krävs att man är förvärvsarbetande för att ingå i dagbefolkningen överensstämmer siffran totalt med antalet förvärvsarbetande.