Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av pendlande efter tid, område, pendlingsriktning, upplåtelseform och pendlingsrelation.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

pendlingsrelation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200526
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2020-05-26
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
PE79
Fotnoter

Fotnoter

Procent beräknad med fördelning på upplåtelseform inom respektive pendlingsrelation.
upplåtelseform
Uppgift saknas särredovisas inte.
område
Hela länet
Uppgiften för hela länet avser summan av pendlingen över kommungräns mellan kommunerna i Östergötlands län.
upplåtelseform
Totalt
I totalt inkluderas även förvärvsarbetande personer som bor i bostäder där upplåtelseform saknas.
pendlingsrelation
Bor och arbetar i samma kommun
Inkluderar både dem som både bor och arbetar inom det egna området och en annan del i den egna kommunen.
Annan kommun i länet
Pendling till eller från en annan kommun i Östergötlands län.
Kommun i annat län
Pendling till eller från en kommun utanför Östergötlands län.
Totalt
Uppgiften avser det totala antalet förvärvsarbetande.