Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av pendlande inom länet efter tid, typ, område, pendlingsinformation och pendlingsavstånd.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

pendlingsinformation Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

pendlingsavstånd Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200504
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2020-05-04
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVA99
Fotnoter

Fotnoter

pendlingsavstånd
Pendlingsavstånd visar hur långt det är mellan den personens bostad och arbetsplats.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar. I förekommande fall pendlar de ut från området.
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta. I förekommande fall pendlar de in till området.
pendlingsinformation
Pendlar annan kommun i Östergötlands län
Samtliga som pendlar över kommungräns och som har kortare avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen än 5 km har summerats ihop och lagts till i den grupp som redovisar antalet personer som arbetspendlar mellan 5 och 10 km.
pendlingsavstånd
Mindre än 500 meter
Avståndet mindre än 500 meter inkluderar även dem som har sin arbetsplats i anslutning till sin bostad.
5000-9999 meter
Denna klass innehåller för dem som pendlar över kommungräns samtliga personer som har ett kortare avstånd än 10 km mellan sin bostad och sin arbetsplats.