Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus, kön och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

typ

Totalt 1 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

sysselsättningsstatus

Totalt 1 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190409
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2019-11-18
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVE55
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar förvärvsfrekvensen för inrikes respektive utrikes födda kvinnor och män i åldern 20-64 år.
typ
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.