Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Sysselsättningsutveckling efter tid, typ, område, tabelluppgift, kön och näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200430
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2020-04-30
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
FVA71
Fotnoter

Fotnoter

Redovisningen sker utifrån 15 branscher och kan användas för att identifiera strategiskt viktiga branscher inom respektive område. Utgår från SNI-bokstav, där B och C har slagits samman, samman sak gäller för D och E samt för M och N respektive för R, S,T och U. Okänd näringsgren ingår inte i beräkningen av de redovisade
uppgifterna.Genom att kombinera värdena för specialseringsgrad och relativ tillväxt går det få en uppfattning om hur stark eller sårbar som näringsgrenen är inom respektive område.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
tabelluppgift
Specialiseringsgrad
Visar hur högt eller lågt området är specialiserad relativt riket. Om värdet är 100 är näringsgrenen lika viktig för området som för riket. I små områden kan värdet ofta vara mycket högt eller mycket lågt eller till och med saknas helt. På kommunnivå kan ett värde mellan 75 och 125 antas vara normalt. Om värdet på kommunnivå är över 125 kan näringsgrenen antas vara högt specialiserad i kommunen.
Absolut tillväxt
Visar näringsgrenens procentuella tillväxt sedan 2008. 2008 utgör startår för jämförelsen för samtliga redovisade år.
Relativ tillväxt
Visar näringsgrenens procentuella tillväxt relativt riket sedan 2008. Har de förvärvsarbetande sysselsatta inom näringsgrenen ökat lika mycket procentuellt som i riket blir värdet noll (0). Om näringsgrenen i området procentuellt har ökat mer än i riket är värdet postivt. Om näringsgrenen i området procentuellt har ökat mindre än i riket är värdet postivt. Även i de fall antalet förvärvsarbetande har minskat jämförs förändringen med riket på motsvarande sätt. Jämförelse med riket 2008 utgör startår för samtliga redovisade år.