Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter stadsdel, tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 25972 Uppdaterad: 2022-04-04

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)


 2. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 108324 Uppdaterad: 2022-04-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 33404 Uppdaterad: 2022-04-21

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. tid: 1990, 1994, 1995, 1996, ..., 2020 (28)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 61110 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 5. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, stadsdel, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 175235 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 6. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, stadsdel, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 96918 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 7. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 67967 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 8. Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 353387 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 9. Procentuell fördelning av Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 566053 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 10. Befolkningen efter tid, kön, stadsdel, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 527029 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 11. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, stadsdel och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 350286 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 30-64 år (15)


 12. Förvärvsfrekvens 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 120812 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 13. Förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 110817 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2020 (38)


 14. Utrikes födda förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12844 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)


 15. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel, förälders sysselsättningsstatus och förälders kön.

  Välj variabler: Storlek: 47906 Uppdaterad: 2021-06-07

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. förälders sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. förälders kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 16. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel, förälders sysselsättningsstatus och förälders utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 88554 Uppdaterad: 2021-06-07

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. förälders sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. förälders utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 17. Förvärvsfrekvens för föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel och förälders kön.

  Välj variabler: Storlek: 26210 Uppdaterad: 2021-06-07

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. förälders kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 18. Förvärvsfrekvens för föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel och förälders utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 46117 Uppdaterad: 2021-06-07

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. förälders utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 19. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 76331 Uppdaterad: 2022-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  3. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 20. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, stadsdel, område och tid.

  Välj variabler: Storlek: 124813 Uppdaterad: 2022-04-24

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. område: Pendlar annan kommun, Pendlar inom kommuen, Total pendling, Bor och arbetar i samma område, Summa bor och arbetar i kommunen (5)
  4. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)


 21. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter typ, stadsdel, tid, kön och område.

  Välj variabler: Storlek: 162901 Uppdaterad: 2022-04-24

  1. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. område: Pendlar annan kommun, Pendlar annan stadsdel, Arbetar på en ospecificerad eller växlande arbetsplats, Total pendling, ..., Summa bor och arbetar i kommunen (6)


 22. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 39184 Uppdaterad: 2022-04-24

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2020 (37)


 23. Procentuell andel pendlare efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 59647 Uppdaterad: 2022-03-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)
  3. typ: Andel av dagbefolkningen som pendlar från annat område, Andel av nattbefolkningen som pendlar till annat område, (2)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt annat område, (3)


 24. Riktad pendling inom kommunen efter tid, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 389343 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2020 (20)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)


 25. Pendling inom länet efter tid, stadsdel, riktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 122411 Uppdaterad: 2022-04-22

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. riktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 26. Pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 115042 Uppdaterad: 2022-05-09

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 27. Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 202023 Uppdaterad: 2022-05-09

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Genomsnittligt avstånd (km) (9)