Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter stadsdel, tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 21621 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)


 2. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 87025 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 29770 Uppdaterad: 2020-02-28

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. tid: 1990, 1994, 1995, 1996, ..., 2017 (25)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 37723 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 5. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16- år efter tid, stadsdel, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 78776 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 6. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 33013 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 7. Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 295978 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 8. Procentuell fördelning av Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 478374 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 9. Befolkningen efter tid, kön, stadsdel, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 442632 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 10. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, stadsdel och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 295653 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 30-64 år (15)


 11. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 25701 Uppdaterad: 2019-12-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 12. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 66132 Uppdaterad: 2019-12-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 13. Procentuell fördelning av den förvärvsarbetande dagbefolkning efter basområde, tid och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 89725 Uppdaterad: 2019-12-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (204)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Tjänsteproducerande mot konsument, Tjänsteproducerande mot företag, ..., Samtliga (9)


 14. Befolkningen 20-64 år efter basområde, tid, kön och sysselsättning.

  Välj variabler: Storlek: 83314 Uppdaterad: 2019-12-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. sysselsättning: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)


 15. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 45343 Uppdaterad: 2019-12-03

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 16. In- och utpendling, befolkningen 16- år efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 47237 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (74)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  3. typ: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)


 17. Procentuell andel pendlare efter stadsdel, tid, typ och område.

  Välj variabler: Storlek: 39764 Uppdaterad: 2019-12-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  3. typ: Andel av dagbefolkningen som pendlar från annat område, Andel av nattbefolkningen som pendlar till annat område, (2)
  4. område: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt annat område, (3)


 18. Pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 96697 Uppdaterad: 2019-09-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Totalt (8)


 19. Procentuell fördelning efter pendlingsavstånd inom kommunen efter tid, stadsdel, typ, kön och klassindelat pendlingsavstånd.

  Välj variabler: Storlek: 146046 Uppdaterad: 2019-09-27

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. klassindelat pendlingsavstånd: 0-500 meter, 501-1000 meter, 1001-2500 meter, 2501-5000 meter, ..., Genomsnittligt avstånd (km) (9)