Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter stadsdel, tid, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 28338 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 16-w år, 20-64 år, (2)


 2. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 121681 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial < 3 år, Eftergymnasial 3- år, ..., Totalt (6)


 3. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 35624 Uppdaterad: 2024-04-18

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. tid: 1990, 1994, 1995, 1996, ..., 2022 (30)


 4. Förvärvsarbetande dagbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 66727 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 5. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, stadsdel, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 201692 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 6. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, stadsdel, kön och grupperad näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 122177 Uppdaterad: 2024-04-23

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. grupperad näringsgren: Varuproducerande, Byggverksamhet, Konsumentinriktade tjänster, Näringslivstjänster, ..., Samtliga (10)


 7. Förvärvsarbetande nattbefolkning efter tid, stadsdel, kön och näringsgren.

  Välj variabler: Storlek: 157557 Uppdaterad: 2024-04-18

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Totalt (17)


 8. Förvärvsarbetande nattbefolkning 20-64 år efter stadsdel, tid, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 74260 Uppdaterad: 2024-04-26

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Samtliga, (4)


 9. Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, tabelluppgift, typ och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 122346 Uppdaterad: 2024-04-26

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  6. yrkesställning: Företagare, Anställda, Totalt, (3)


 10. Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 387738 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 11. Procentuell fördelning av Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 619587 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 12. Befolkningen efter tid, kön, stadsdel, sysselsättningsstatus och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 577521 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 16-74 år (13)


 13. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, stadsdel och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 383990 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Samtliga 30-64 år (15)


 14. Förvärvsfrekvens 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 132092 Uppdaterad: 2024-06-05

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Sverige, Norden utom Sverige, Utanför Norden, Utrikes födda totalt, Samtliga (5)


 15. Förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 116587 Uppdaterad: 2024-04-25

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2022 (40)


 16. Utrikes födda förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 13916 Uppdaterad: 2024-04-26

  1. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  3. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)


 17. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel, förälders sysselsättningsstatus och förälders kön.

  Välj variabler: Storlek: 53439 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. förälders sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. förälders kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 18. Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel, förälders sysselsättningsstatus och förälders utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 99069 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. förälders sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  4. förälders utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 19. Förvärvsfrekvens för föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel och förälders kön.

  Välj variabler: Storlek: 28986 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. förälders kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 20. Förvärvsfrekvens för föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel och förälders utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 51211 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2021 (21)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. förälders utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)


 21. Förvärvsarbetande inom chefsyrken efter tid, typ, stadsdel, tabelluppgift, kön, sektor och huvudgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 400342 Uppdaterad: 2023-05-10

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, (4)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  7. huvudgrupp: Högre ämbetsmän och verkställande direktörer, Chefer inom personal, försäljning och annan administration, Chefer inom IT, tillverkning, fastighetsbolag, bygg- och ingenjörsverksamhet, Chefer inom utbildning, ..., Totalt (8)


 22. Befolkningen efter tid, kön, stadsdel, sysselsättningsstatus och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 1064200 Uppdaterad: 2024-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Samtliga, (3)
  5. födelsedecennium: Född 1900-04, Född 1905-09, Född 1910-14, Född 1915-19, ..., Totalt (26)


 23. Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, typ och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 537978 Uppdaterad: 2024-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  5. födelsedecennium: Född 1920-24, Född 1925-29, Född 1930-34, Född 1935-39, ..., Totalt (19)


 24. Förvärvsarbetande efter tid, typ, stadsdel, kön, sektor och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 1599524 Uppdaterad: 2024-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (75)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  6. födelsedecennium: Född 1920-24, Född 1925-29, Född 1930-34, Född 1935-39, ..., Totalt (19)


 25. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, stadsdel och födelsedecennium.

  Välj variabler: Storlek: 374705 Uppdaterad: 2024-05-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. födelsedecennium: Född 1930-34, Född 1935-39, Född 1940-44, Född 1945-49, ..., Totalt (20)