Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningen efter tid, kön, stadsdel, sysselsättningsstatus och födelsedecennium.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelsedecennium

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240508
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FP84
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats.Samtliga stadsdelar med en eller två förvärvsarbetande redovisas antingen med talet noll eller med talet tre. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
Respektive födelsedecennium har delats upp i två halvor om fem år i respektive halva.
födelsedecennium
Respektive decennium har delats upp i två lika stora halvor om fem år i varje.