Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, stadsdel, kön och grupperad näringsgren.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

grupperad näringsgren

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240423
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-23
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO01
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. I samtliga näringsgrenar med en eller två förvärvsarbetande inom en stadsdel redovisas antingen talet noll eller talet tre. Uppgifterna avser 16-74 år 2008 till 2021, samt 15-74 år från och med 2022.
grupperad näringsgren
Redovisad näringsgren är en grupperad indelning skapad utifrån SNI-Bokstav 2007.

SNI-bokstäverna har grupperats enligt följande:

Varuproducerande - B,C,D,E / Byggverksamhet - F / Konsumentinriktade tjänster (Tjänsteproducerande mot konsument) - G,I,R,S / Näringslivstjänster (Tjänsteproducerande mot företag) - H,J,K,L,M,N / Utbildning - P / Vård och omsorg - Q / Offentlig förvaltning - O,U / Areella näringar - A / Övriga - T, 0 (Noll/Okänt).
grupperad näringsgren
Varuproducerande
Avser SNI-bokstäverna: B. Utvinning av mineral, C. Tillverkning, D. Försörjning av el, gas, värme och kyla, samt E. Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering.
Byggverksamhet
Avser SNI-bokstaven: F. Byggverksamhet.
Konsumentinriktade tjänster
Avser SNI-bokstäverna: G. Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar, I. Hotell och restaurang, R. Kultur, nöje och fritid, samt S. Annan serviceverksamhet.
Näringslivstjänster
Avser SNI-bokstäverna: H. Traqnsport och magasinering, J. Informations- och kommunikationsverksamhet, K. Finans- och försäkringsverksamhet, L. Fastighetsverksamhet, M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, samt N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Utbildning
Avser SNI-bokstaven: P. Utbildning.
Vård och omsorg
Avser SNI-bokstaven: Q. Vård och omsorg samt sociala tjänster.
Offentlig förvaltning
Avser SNI-bokstäverna: O. Offentlig förvaltning och försvar samt obligatorisk socialförsäkring, samt U. Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Areella näringar
Avser SNI-bokstaven: A. Jordbruk, jakt och skogsbruk.
Övriga
Avser SNI-bokstaven: T. Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk, samt 0 (noll). Okänt.