Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Föräldrar till barn i åldern 0-17 år efter tid, stadsdel, förälders sysselsättningsstatus och förälders utbildningsnivå.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

förälders sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

förälders utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230915
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-15
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FP25
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Visar sysselsättningsstatus för vårdnadshavare som har barn i åldern 0-17
år. Uppgift visas för en vårdnadshavare per barn. Materialet har sekretessgranskats. Samtliga stadsdelar med en eller två förvärvsarbetande föräldrar redovisas antingen med talet noll eller med talet tre. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
förälders utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utbildning
Kort eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utbildning
Lång eftergymnasial utbildning avser eftergymnasial utbildning längre än tre år, inklusive forskarutbildning.