Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens 20-64 år efter tid, stadsdel, kön och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240605
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-06-05
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO08
Fotnoter

Fotnoter

Notera att uppgifterna avser personer i åldern 20-64 år.
födelseland
Sverige
Avser personer födda i Sverige.
Norden utom Sverige
Avser personer födda i något av länderna Danmark, Finland, Island eller Norge.
Utanför Norden
Avser personer födda i länder utanför Norden.
Utrikes födda totalt
Avser samtliga personer som inte är födda i Sverige.