Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel, kön och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240425
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-25
Källa
SCB (FoB / Årsys / RAMS / OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO22
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Samtliga stadsdelar med en (1) eller två (2) förvärvsarbetande redovisas redovisas för de senaste fem åren antingen med talet noll (0) eller med talet tre (3). Äldre uppgifter redovisas fullt ut. Uppgifterna 1970-1980 avser förvärvsarbetande som har arbetat 20-w timmar per vecka medan uppgifterna från 1985 och framåt avser förvärvsarbetande som har arbetat 1-w timme per vecka. Avser från och med 2010 åldersgruppen 16-74 år.
stadsdel
För perioden 1970-1980 särredovisas inte några uppgifter för de olika landsbygdsområdena. utan de har i stället summerats ihop under benämningen restförda.
kön
För perioden 1970-1993 redovisas inte dagbefolkningen uppdelad på kön och för perioden 1970-1980 redovisas inte nattbefolkningen uppdelad på kön.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
Nettopendling
Nettopendling definieras i denna tabell som skillnaden mellan dag- och nattbefolkning.
stadsdel
Restförda
När det gäller nattbefolkningen avser uppgiften att bostaden saknar NYKO, dvs. personen tillhör de restförda. Avseende dagbefolkningen saknas information om antalet förvärvsarbetande vid arbetsplatser som saknar NYKO för åren 1986-1989 och 1991-1993
Ospecificerad arbetsplats
Redovisas endast för dagbefolkningen. Uppgift om ospecificerad arbetsplats saknas för åren 1986-1989 och 1991-1993.
Växlande arbetsplats
Redovisas endast för dagbefolkningen. Uppgift om växlande arbetsplats saknas för åren 1986-1989 och 1991-1993.