Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande inom chefsyrken efter tid, typ, stadsdel, tabelluppgift, kön, sektor och huvudgrupp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

stadsdel Markera minst ett värde

Totalt 75 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

sektor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

huvudgrupp Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230510
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-05-10
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO16
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser chefsyrken enligt den hierarkiska indelningen i
SSYK. Materialet har sekretessgranskats, uppgifter som baseras på låga tal redovisas inte.
huvudgrupp
Avser huvudgrupper under nivån chefsyrken inom SSYK.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
tabelluppgift
Procent
Procent inom respektive kön. Procentsiffror baserade på låga tal redovisas inte.