Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande efter tid, kön, stadsdel, tabelluppgift, typ och yrkesställning.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

yrkesställning

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240426
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-26
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO09
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Samtliga stadsdelar med en eller två förvärvsarbetande redovisas det inte några uppgifter för. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet. Uppgifterna 2015-2021 avser åldersgruppen 16-74 år, samt från och med 2022 åldersgruppen 15-74 år.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.