Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Utrikes födda förvärvsarbetande 16 år eller äldre efter typ, stadsdel och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 75 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240426
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-04-26
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FO25
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Samtliga stadsdelar med en eller två förvärvsarbetande från ett annat födelseland än Sverige redovisas antingen med talet noll eller med talet tre. Avser personer i åldern 16 år eller äldre.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som har sin arbetsplats i området oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser dem som är bosatta i området oavsett var de förvärvsarbetar.
stadsdel
Restförda
När det gäller nattbefolkningen avser uppgiften att bostaden saknar NYKO, dvs. personen tillhör de restförda.