Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens efter tid, kön, stadsdel och födelsedecennium.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

födelsedecennium

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240508
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-05-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Bearbetning och sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FP92
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Respektive födelsedecennium har delats upp i två halvor om fem år i respektive halva.
tid
Åren mellan 2011 och 2018 betraktas samtliga personer som är 75 år eller äldre per definition alltid som ej förvärvsarbetande. 15-åringar räknas endast i undantagsfall som förvärvsarbetande.
födelsedecennium
Respektive decennium har delats upp i två lika stora halvor om fem år i varje.
födelsedecennium
Totalt
Visar andelen förvärvsarbetande av hela befolkningen, dvs. även personer i ej förvärvsarbetande ålder ingår i underlaget för beräkningen, som exempelvis skolbarn och äldre pensionärer.