Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter tid, stadsdel/ort och typ av förändring.

  Välj variabler: Storlek: 57851 Uppdaterad: 2023-03-16

  1. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  2. stadsdel/ort: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. typ av förändring: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, ..., Totalbefolkning (7)


 2. Befolkningsförändringar efter tid, stadsdel/ort, kön och typ av förändring.

  Välj variabler: Storlek: 42090 Uppdaterad: 2023-05-28

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel/ort: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. typ av förändring: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, (4)


 3. Flyttningar efter stadsdel, tid, flyttningstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 57793 Uppdaterad: 2023-03-16

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2022 (22)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Egen kommun, Kommun i Östergötland, Kommun i annat län, Utlandet, (4)


 4. Flyttning efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 67885 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 5. Flyttning efter födelseland, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 166327 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, ..., Summa över kommungräns (7)


 6. Flyttning av förvärvsarbetande efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 63780 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 7. Flyttning efter typ, upplåtelseform, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 257560 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. typ: Flyttningsområde, Relationsflyttningsområde, (2)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  5. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  6. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 8. Flyttning efter tid, stadsdel, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 83472 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 9. Flyttning efter tid, stadsdel, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 206545 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 10. Flyttning efter tid, tabelluppgift, stadsdel, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 1211066 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, Totalt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 11. Flyttning efter tid, stadsdel, riktning, tabelluppgift och byggnadsperiod.

  Välj variabler: Storlek: 209103 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, Annat land, Totalt (5)
  5. byggnadsperiod: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Totalt (13)


 12. Ackumulerad flyttning efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 80015 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 13. Ackumulerad flyttning efter födelseland, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 193898 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, ..., Summa över kommungräns (7)


 14. Ackumulerad flyttning av förvärvsarbetande efter stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 73441 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 15. Ackumulerad flyttning efter upplåtelseform, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 142345 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Inom eget område, Annan stadsdel, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Summa över kommungräns (8)


 16. Ackumulerad flyttning efter tid, stadsdel, riktning, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 245533 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inom kommunen, Över kommungräns, Total flyttning, (3)
  5. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 17. Flyttning efter tid, stadsdel, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 123812 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Annan stadsdel i kommunen, Annan kommun i Östergötlands län, Annat län, Annat land, Totalt (5)


 18. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 259078 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 19. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, kön, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 524280 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. kön: Män, Kvinnor, (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 20. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, födelseland, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 529995 Uppdaterad: 2023-05-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 21. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utbildningsnivå, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 801097 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Eftergymnasial, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 22. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, upplåtelseform, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 436315 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 23. Riktad flyttning inom kommunen efter tid, sysselsättningsstatus, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 795648 Uppdaterad: 2023-11-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvärvsarbetande, Barn 0-15 år, (3)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 24. Ackumulerad riktad flyttning av förvärvsarbetande inom kommunen efter tid, tabelluppgift, stadsdel och relationsstadsdel.

  Välj variabler: Storlek: 479958 Uppdaterad: 2023-11-07

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. tabelluppgift: Utflyttning, Nettoflyttning, (2)
  3. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  4. relationsstadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)


 25. Inrikes flyttning över kommungräns efter tid, stadsdel, riktning och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 217538 Uppdaterad: 2023-05-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (22)


 26. Inrikes flyttning inom länet över kommungräns efter tid, stadsdel, riktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 143681 Uppdaterad: 2023-05-29

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. relationskommun: Ödeshög, Ydre, Kinda, Boxholm, ..., Hela länet (14)


 27. Utrikes flyttning efter tid, stadsdel, riktning och flyttningsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 33934 Uppdaterad: 2024-01-11

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Invandring, Utvandring, Nettoflyttning, (3)
  4. flyttningsrelation: Europa, Övriga världen, Totalt, (3)


 28. Utrikes flyttning efter tid, stadsdel, riktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 33316 Uppdaterad: 2024-01-11

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Invandring, Utvandring, Nettoflyttning, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 29. Utrikes flyttning efter tid, stadsdel, riktning och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 97224 Uppdaterad: 2024-01-11

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. riktning: Invandring, Utvandring, Nettoflyttning, (3)
  4. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-24 år, ..., Totalt (9)


 30. Sammanräknad förvärvsinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, stadsdel, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 183265 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Summerad förvärvsinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 31. Nettoinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, stadsdel, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 133134 Uppdaterad: 2023-09-15

  1. tid: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (5)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Summerad nettoinkomst (mnkr), Median (tkr), Antal personer, (3)
  4. flyttningsriktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  5. flyttningsrelation: Inom kommunen, Annan kommun, Totalt, (3)
  6. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)


 32. Frekvensmått för flyttning efter stadsdel, mått och tid.

  Välj variabler: Storlek: 33443 Uppdaterad: 2023-09-14

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. mått: Absolut flyttningsfrekvens, Bruttoflyttningsfrekvens, Flyttningskvot, Allmänna flyttningsöverskottstalet, ..., Nettoflyttning (6)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)


 33. Frekvensmått för flyttning avseende förvärvsarbetande efter stadsdel, mått och tid.

  Välj variabler: Storlek: 33402 Uppdaterad: 2023-09-14

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  2. mått: Absolut flyttningsfrekvens, Bruttoflyttningsfrekvens, Flyttningskvot, Allmänna flyttningsöverskottstalet, ..., Nettoflyttning (6)
  3. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)


 34. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, stadsdel, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 84802 Uppdaterad: 2023-06-14

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 35. Döda efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 48892 Uppdaterad: 2023-05-31

  1. tid: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2022 (10)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-64 år, 65-74 år, 75-84 år, 85-94 år, ..., Totalt (6)


 36. Kvarboende efter tid, stadsdel, kön och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 38075 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 37. Kvarboende efter tid, stadsdel, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 124997 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-12 år, 13-18 år, ..., Totalt (12)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 38. Kvarboende efter tid, stadsdel, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 59610 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 39. Procentuell andel kvarboende efter tid, stadsdel, kön och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 48247 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 40. Procentuell andel kvarboende efter tid, stadsdel, ålder och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 176363 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. ålder: 0 år, 1-5 år, 6-12 år, 13-18 år, ..., Totalt (12)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 41. Procentuell andel kvarboende efter tid, stadsdel, upplåtelseform och tid i nuvarande fastighet.

  Välj variabler: Storlek: 75680 Uppdaterad: 2023-05-05

  1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2022 (6)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (73)
  3. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  4. tid i nuvarande fastighet: < 1 år, 1-2 år, 2-3 år, 3-5 år, ..., Totalt (7)


 42. Befolkningsförändringar efter distrikt, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 8313 Uppdaterad: 2023-03-16

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, ..., Folkmängd (7)


 43. Flyttning efter distrikt, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7837 Uppdaterad: 2023-03-16

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., På kommunen skriven (37)
  2. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2022 (7)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Annat distrikt i Linköping, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Annat land, (4)