Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell andel kvarboende efter tid, stadsdel, kön och tid i nuvarande fastighet.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tid i nuvarande fastighet Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240508
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2024-05-08
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFC29
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar hur hög andel av dem boende som har varit bosatta i nuvarande fastighet under redovisat antal år. Personer som tillhör någon annan grupp än <1 år har varit kvarboende i fastigheten under det senast redovisade året.
tid i nuvarande fastighet
Uppgiften avser antalet år som personen har haft sin bostad i den fastighet som personen bodde i vid årets slut respektive år.
Klassgränserna ska tolkas på följande sätt, exempelvis att beräkningen för 1-2 år baseras på personer som bott minst ett år i fastigheten men ännu inte nått upp till en kvarboendetid på två år.
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser flyttning över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorten inom Linköpings kommun ingår inte i uppgiften.