Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Nettoinkomst för personer 16 år eller äldre som flyttat inrikes efter tid, stadsdel, tabelluppgift, flyttningsriktning, flyttningsrelation och upplåtelseform.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

flyttningsriktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

flyttningsrelation

Totalt 3 Valda

Sök

upplåtelseform

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230915
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-15
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF91
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Uppgifter baserade på tal lägre än fem (5) redovisas inte. Även flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten ingår i uppgifterna.
Avser nettoinkomst året före det att flyttningen ägde rum.
tabelluppgift
Nettoinkomsten är synonym med den disponibla inkomsten per person. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ.
Avser nettoinkomst året före det att flyttningen ägde rum.
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser all flyttning, både inom kommunen respektive över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorter inom Linköpings kommun ingår med andra ord i uppgiften.
tabelluppgift
Summerad nettoinkomst (mnkr)
Visar nettoinkomsten summerat året före för samtliga personer som flyttat inom, till eller från området under året. Uttrycks i miljoner kronor.
Median (tkr)
Visar medianen året före för nettoinkomsten för de personer som flyttat inom, till eller från området under året. Uttrycks i tusentals kronor.
Antal personer
Visar antalet personer 16 år eller äldre med nettoinkomst året före som flyttat inom, till eller från området under året.
flyttningsrelation
Inom kommunen
Inkluderar även flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten.
Annan kommun
Avser inrikes flyttning över kommungräns.
Totalt
Avser all inrikes flyttning, inklusive flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten.
upplåtelseform
Totalt
För en mindre del av dem som flyttar saknas uppgift om upplåtelseform, dessa särredovisas inte men ingår i totalsumman för upplåtelseform.