Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad flyttning inom kommunen efter tid, utbildningsnivå, stadsdel och relationsstadsdel.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

relationsstadsdel

Totalt 73 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230531
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-31
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF77
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Inkluderar personer som ingår i utbildningsregistret. Uppgift saknas redovisas inte. Avser personer i åldern 16-74 år för perioden 2010-2015 samt personer 16 år eller äldre från 2016 och framåt. Uppgiften avser utbildningsnivå vid årets slut.
Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all flyttning mellan stadsdelar/tätorter i kommunen. Flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten redovisas inte.
utbildningsnivå
Uppgift saknas redovisas inte.
stadsdel
Den stadsdel som personen flyttat ifrån.
relationsstadsdel
Den stadsdel som personen flyttat till.
utbildningsnivå
Eftergymnasial
Inkluderar såväl kort som lång eftergymnasial utbildning samt forskarutbildning.
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser flyttning över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorten inom Linköpings kommun ingår inte i uppgiften.