Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvinnor som har fött barn under året efter tid, stadsdel, tabelluppgift och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230614
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-06-14
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BFA32
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Observera att uppgiften som redovisas avser antalet kvinnor bosatta i stadsdelen/tätorten vid årets slut som har fött barn under året och inte antalet födda barn. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Det påverkar även de summeringar som görs med hjälp av grupperingsregister. Gruppering kan endast användas på antalsuppgiften och inte på andelsuppgifterna.
tabelluppgift
Antal kvinnor som fött barn
Uppgifterna avser kvinnor som har fött ett eller flera barn under året och som var bosatta i stadsdelen/tätorten vid årets slut.
Andel av dem som har fött barn, procent
Gruppera inte den geografiska indelningen för detta procentvärde.
Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent
Gruppera inte den geografiska indelningen för detta procentvärde.