Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad flyttning inom kommunen efter tid, sysselsättningsstatus, stadsdel och relationsstadsdel.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

sysselsättningsstatus Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

relationsstadsdel

Totalt 73 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20231107
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-11-07
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF79
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Uppgiften avser sysselsättningsstatus året före flyttning.
Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all flyttning mellan stadsdelar/tätorter i kommunen. Flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten redovisas inte.
stadsdel
Den stadsdel som personen flyttat ifrån.
relationsstadsdel
Den stadsdel som personen flyttat till.
sysselsättningsstatus
Förvärvsarbetande
Avser förvärvsarbetande personer i åldern 16-74 år. Uppgiften avser dem som var förvärvsarbetande året före flyttning.
Ej förvärvärvsarbetande
Avser personer 16 år eller äldre som inte var registrerade som förvärvsarbetande enligt kontrolluppgift i november året före flyttning.
Barn 0-15 år
Avser flyttning för barn i åldern 0-15 år.
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser flyttning över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorten inom Linköpings kommun ingår inte i uppgiften.