Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, stadsdel, riktning, tabelluppgift och byggnadsperiod.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 5 Valda

Sök

byggnadsperiod

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230530
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF20
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all flyttning in till och ut från stadsdelen/tätorten, dvs. både från/till andra stadsdelar och över kommungräns (inkl. andra länder).
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser flyttning över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorten inom Linköpings kommun ingår inte i uppgiften.