Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter typ, upplåtelseform, stadsdel, tid, riktning och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230530
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF18
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet.
typ
Flyttningsområde visar upplåtelseform i den valda stadsdelen/tätorten för flyttande personer medan Relationsflyttningsområde visar upplåtelseform i det område dit eller varifrån personen flyttat.
upplåtelseform
Okänd upplåtelseform särredovisas inte, däremot ingår uppgiften för dem i den totala summan. Det är upplåtelseformen för den bostad som personen flyttar till som redovisas.
typ
Flyttningsområde
Visar upplåtelseform i det aktuella området för dem som flyttar in till eller ut från stadsdelen/tätorten.
Relationsflyttningsområde
Visar upplåtelseform i relationsområdet för dem som flyttar in till eller ut från en stadsdel/tätort. Dvs. till vilken upplåtelseform i ett annat område har personen flyttat eller från vilken upplåtelseform i ett annat område har personen flyttat. Avser med andra ord upplåtelseform i ett annat område (relationsområde) än det valda området.
upplåtelseform
Totalt
I totalen ingår även okänd upplåtelseform, vilken inte särredovisas.
tabelluppgift
Inom eget område
Flyttning inom den egna stadsdelen/tätorten ingår inte i några av de färdigräknade summeringarna.
Annan kommun i LA-Linköping
Avser den centrala delen av LA-Linköping utom Linköpings kommun, dvs kommunerna Motala, Mjölby, Åtvidaberg och Kinda.
Annan del av Östergötlands län
Avser flyttning till någon av följande åtta kommuner i Östergötlands län, Boxholm, Finspång, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre eller Ödeshög.
Summa utom eget område
Avser summering av all flyttning in eller ut från området, dvs både till/från andra kommuner, andra länder och andra stadsdelar/tätorter i Linköpings kommun.
Summa över kommungräns
Summering av all flyttning till eller från andra kommuner respektive andra länder.