Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Befolkningsförändringar efter tid, stadsdel/ort, kön och typ av förändring.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

stadsdel/ort

Totalt 73 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

typ av förändring Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240520
Kontakt
Jimmy Lindahl 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-20
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF03
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Talen ett (1) och två (2) har ersatts av andra tal. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
stadsdel/ort
Gränserna mellan vissa stadsdelar förändrades något år 2000. Garnisonen och Mjärdevi tillkom då som nya stadsdelar. 2016 bröts Stångebro ut från Kallerstad och 2021 bröts Harvestad ut från Hjulsbro..
typ av förändring
Inflyttade
Vid summering av antalet inflyttade bör det beaktas att flyttning mellan olika delområden i kommunen ingår i de redovisade uppgifterna
Utflyttade
Vid summering av antalet utflyttade bör det beaktas att flyttning mellan olika delområden i kommunen ingår i de redovisade uppgifterna