Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Flyttning efter tid, tabelluppgift, stadsdel, riktning, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 3 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 73 Valda

Sök

riktning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230530
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-30
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
BF20
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Siffrorna ett och två har ersatts av andra siffror. Detta påverkar även de summeringar och aggregeringar som görs av materialet. Uppgifterna avser all flyttning in till och ut från stadsdelen/tätorten, dvs. både från/till andra stadsdelar och över kommungräns (inkl. andra länder).
tabelluppgift
Inom kommunen
Avser flyttning över stadsdelsgräns/tätortsgräns inom kommunen. Exempelvis flyttning mellan olika stadsdelar.
Över kommungräns
Avser flyttning över kommungräns som har gått till eller från stadsdelen eller tätorten. Flyttning över kommungräns avser både inom landet i relation till andra kommuner och till eller från andra länder.
Totalt
Avser summan av flyttning inom kommunen mellan olika stadsdelar eller mellan olika tätorter etc och flyttning över kommungräns.
stadsdel
Hela kommunen
Hela kommunen avser flyttning över kommungräns. Flyttningen mellan olika stadsdelar eller tätorten inom Linköpings kommun ingår inte i uppgiften.