Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 32274 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 16-74 år (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 41064 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 35-64 år (10)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2021 (37)


 3. Befolkningen efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 65068 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)


 4. Procentuell fördelning efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 88900 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2021 (17)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 20-64 år (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)


 5. Befolkningen efter tid, ålder, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 51604 Uppdaterad: 2022-06-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt (81)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (8)


 6. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 67968 Uppdaterad: 2022-06-08

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ålder: 16 år, 17 år, 18 år, 19 år, ..., Totalt (81)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (8)


 7. Befolkningen efter tid, kön, utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 320452 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (23)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 8. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, kön, utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 390428 Uppdaterad: 2022-05-05

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2021 (12)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. utbildningsinriktning: Allmän utbildning, Pedagogik och lärarutbildning, Konst och media, Humaniora, ..., Totalt (23)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 9. Personer med eftergymnasial utbildning efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 119084 Uppdaterad: 2022-10-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  4. utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Forskarutbildning, Totalt, (4)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 10. Procentuell fördelning av personer med eftergymnasial utbildning efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 159603 Uppdaterad: 2022-10-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  4. utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Forskarutbildning, Totalt, (4)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)


 11. Antal personer med eftergymnasial utbildning per 10 000 invånare efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 120917 Uppdaterad: 2022-10-24

  1. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, ..., 2021 (6)
  2. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  3. detaljerad utbildningsinriktning: Lärarutbildning - förskola och fritidsverksamhet, Lärarutbildning - grundskolans tidiga åldrar, Ämneslärarutbildning, Annan lärarutbildning, ..., Totalt (26)
  4. utbildningsnivå: Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Forskarutbildning, Totalt, (4)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)