Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 30609 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 16-74 år (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 38967 Uppdaterad: 2020-05-08

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt 35-64 år (10)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Totalt (7)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)


 3. Befolkningen efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 57302 Uppdaterad: 2020-05-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)


 4. Procentuell fördelning efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 78634 Uppdaterad: 2020-05-29

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 20-64 år (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, ..., Totalt (6)