Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Kvinnor i åldern 18-69 år efter tid, härkomst, utbildningsnivå, tabelluppgift och antal barn.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

härkomst

Totalt 4 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 6 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

antal barn

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240529
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-29
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställd av Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB50
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna om utbildningsnivå avser endast kvinnor i åldern 18-69 år. Redovisning av antalet barn i hushållet gäller barn i åldern 0-17 år. Både kvinnans egna biologiska barn i åldern 0-17 år och andra barn i åldern 0-17 år som eventuellt tillhör hushållet inkluderas.
antal barn
Avser antal barn i hushållet i åldern 0-17 år. Uppgifterna 2010-2013 avser antal barn per statistisk familj och uppgifterna från och med 2014 avser antal barn per hushåll.
härkomst
Födda i Sverige
Avser kvinnor födda i Sverige.
Födda i Europa utom Sverige
Avser kvinnor födda i Europa utom Sverige.
Födda utom Europa
Avser kvinnor födda i övriga världen utom utom Europa.
utbildningsnivå
Kort eftergymnasial utbildning
Avser eftergymnasial utbildning kortare än tre år.
Lång eftergymnasial utbildning
Avser eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre, inklusive forskarutbildning.
tabelluppgift
Procent utifrån utbildningsnivå
Procent beräknad inom respektive utbildningsnivå för respektive grupp av redovisad härkomst.
Procent utifrån härkomst
Procent beräknad på samtliga barn inom respektive grupp av redovisad härkomst.