Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Antal personer med eftergymnasial utbildning per 10 000 invånare efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

detaljerad utbildningsinriktning

Totalt 26 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

ålder

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230928
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-09-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB62
Fotnoter

Fotnoter

Redovisning av antalet personer med respektive utbildningsinriktning per 10 000 invånare inom respektive åldersgrupp. Det totala värdet har beräknats per 10 000 invånare för befolkningen 16 år eller äldre.

Materialet har sekretessgranskats. Beräkningar baserade på tal lägre än fem (5) redovisas inte. Grundläggande högskoleutbildning på tre år eller mer samt forskarutbildning har i denna tabell delats upp i två olika variabler.
detaljerad utbildningsinriktning
Anger inom vilket huvudsakligt ämne/område respektive individs högsta utbildning är inriktad mot. Gruppering utifrån 377 olika utbildningsinriktningar på nivå 4.
utbildningsnivå
Anger den formella nivån på respektive individs högsta utbildning.
utbildningsnivå
Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år
Exklusive forskarutbildning.