Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av personer med eftergymnasial utbildning efter tid, kön, detaljerad utbildningsinriktning, utbildningsnivå och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

detaljerad utbildningsinriktning

Totalt 26 Valda

Sök

utbildningsnivå

Totalt 4 Valda

Sök

ålder

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230928
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-09-28
Källa
SCB (Östgötadatabasen). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
UTB60
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Procentsiffror baserade på tal lägre än fem (5) redovisas inte. Procent beräknade inom respektive åldersgrupp.
detaljerad utbildningsinriktning
Anger inom vilket huvudsakligt ämne/område respektive individs högsta utbildning är inriktad mot. Gruppering utifrån 377 olika utbildningsinriktningar på nivå 4.
utbildningsnivå
Anger den formella nivån på respektive individs högsta utbildning.
utbildningsnivå
Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år
Exklusive forskarutbildning.